Pålidelig og korrekt detektion af Gruppe A streptokokker på 18 minutter


Vi ønsker Xpert® Xpress Strep A velkommen til GeneXpert familien. Testen giver hurtig og pålidelig molekylær detektion af Streptococcus pyogenes DNA fra halsprøve, på så lidt som 18 minutter for et positivt resultat.

En nylig publiceret rapport fra Verdens Helseorganisation (WHO) noterer at belastningen af gruppe A streptokokinfektioner fortsætter at være uforandret globalt, selv om organismen fortsat er modtagelig overfor penicillin (1). Antibiotisk behandling af halsonde kan være unødvendigt eftersom pharyngitis i de fleste tilfælde forårsages af andre mikrober.

Antibiotikabehandling af infektioner der ikke kan konfirmeres gennem tests, kan imidlertid føre til at flere mikroorganismer udvikler øget resistens (2). Ved at levere et pålideligt resultat, hjælper man med at forbedre behandlingsstrategien, så at man kan begrænse antibiotikabrug til de der kan have nytte af det.

Xpert Xpress Strep A er den tredje test der slutter sig til Cepheids nye Xpert Xpress familie, der er hurtig, nøjagtig og har høj kvalitet. Xpert Xpress Strep A anvender automatiseret realtids PCR for at detektere Streptococcus pyogenes DNA.

Kassetten med indbyggede reagens, leverer resultat med høj ydeevne.

Negative resultat behøver kun at bekræftes med dyrkning ved alvorligt og recidiverende tilfælde, immunologisk senkomplikation, ved udbrud og ved mistanke om non gruppe-A streptokokinfektion (3).

  1. http://www.who.int/immunization/documents/research/who_ivb_17.10/en/
  2. Steer AC. et al. Status of research and development of vaccines for Streptococcus pyogenes. Vaccine. 2016 Jun 3;34(26):2953-8. doi: 10.1016/j.vaccine.2016.03.073. Epub 2016 Mar 29
  3. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/streptokokk-gruppe-a-infeksjon—ve/#diagnostikk