Hvad sker der med Clostridium difficile


I marts i år, publicerede European Society for Clinical Microbiology and Infectious Disease (ESCMID) en opdatering af rekommandationerne for at forhindre overføring eller smitte med Clostridium difficile (1). ESCMID rekommanderer nu i retningslinjerne, at man først bør udføre en screening med en sensitiv test, f.eks. PCR baseret test, og derefter følge op positive resultat/prøver med en test for at detektere toxinet.

Med høj klinisk sensitivitet (2) og høj specificitet, samtidigt med at man får svar på 45 minutter, er Xpert C difficile BT den perfekte test som det første steg, og måske det eneste steg i påvisning af C. difficile. Berry et al i Wales (2) har sammenlignet Xpert C difficile BT med toxintests og korreleret til klinisk diagnose. Man kunne vise at Xpert C difficile BT samsvarede bedst mod klinisk diagnose.

Testen påviser ikke bare toxigenetisk C. Difficile. Den giver også svar på om bakterien bærer på genet for binært toxin. Binært toxin er stærkt knyttet til den mere aggressive form af C difficile (f.eks. ribotype 078 og 027) (3, 4). Ved aggressiv form af C difficile, behøves en kraftigere behandling. Med Xpert C difficile BT kan man behandle patienten med rigtigt lægemiddel allerede fra start.

One-and-done: Xpert C difficile BT!