Mikrobiologi


Mikrobiologi er vores største satsningsområde. Vores leverandører inden infektionsdiagnostik er spredt udover hele verden og vi samarbejder nationalt og internationalt med anderkendte specialister. Vi leverer mange forskellige teknologiske løsninger til laboratorierne, fra traditionel mikrobiologi til mere avancerede metoder. Instrumenter og applikationer er sidste innovation fra industrien med reproducerbare resultater og giver ny betydning til ord som kvalitet og tid. Nøglelord er PCR, Micro array, IMS, ELISA, MIF og Ramanspektrometri. Sammen med helautomatiserede løsninger kan vi tilbyde teknisk- og rådgivende service til vores kunder.

Vi kontrollerer alle led fra leverance til færdig installeret produkt. Vi har et direkte og stærkt fokus på mange aktuelle problemstillinger indenfor sygehussektoren, som kort kan opsummeres i nogle hovedområder: MRSA, Clostridium difficile, HPV, VRE, Influenza, GBS, Respiratoriske Infektioner, BV, STD, MTB/RIF.

 

 

Cepheid udvikler, producerer og markedsfører integrerede systemer for genetiske analyser.
De er specialiserede på molekylærbiologi og leverer unikke instrumenter der giver det enkelte laboratorium muligheder for den bedste fleksibiliteten med tanke på hurtige prøvesvar.

 

 

Genexpert

 

GeneXpert er et Real-time PCR-instrument og det eneste instrumentet i markedet der udfører de tre processerne ekstraktion, amplificering og detektion i én proces. Fordelene er flere: enkel at anvende (ingen ekstraktion i forkant af PCR processen), lille risiko for kontaminering p.g.a. lukket system, høj sensitivitet og specificitet, og fordelen med at kunne give hurtige svar. Ved f.eks. analyse af MRSA er hands-on tiden pr. test ca. 2 minutter og svar foreligger efter 50 minutter.

Der findes i dag 6 forskellige varianter av instrumentet: 1, 2, 4, 16, 48 og 80 moduls instrument.

 

 

 

smartcycler

 

Cepheid SmartCycler er et hurtigt og fleksibelt real-time instrument for identificering af DNA/RNA fra biologiske prøver.
Instrumentet er ISO certificeret.
Unik STAT(sample turn around time) funktion for rutinetests.

 

 

 

 

vircell

 

Vircell tilbyder blandt andet positive DNA / RNA kontroller for hurtige PCR tests.

 

DNA Control

Kontrollerne er frysetørrede og stammer fra virusinficerede celler eller bakterier.
Kvaliteten på kontrollerne efter frysning/optøning har blevet testet både på DNA og RNA og kvaliteten bevares.

Holdbarheden er 2 år for DNA-kontrollerne og 1 år for RNA-kontrollerne.
Der findes mere end 100 forskellige kontroller tilgængelig og alle kan køres på alle typer PCR-instrumenter.

 

 

Serologi

 

Ani_CP_EIA_kit

Vi tilbyder alle vores kunder totalløsninger indenfor serologi. Der eksisterer i dag flere hundrede forskellige ELISA kit, og gennem vores samarbejde med vores leverandører kan vi sætte sammen den løsningen som passer jer bedst, med tanke på valg af kit, kvalitet og pris. Vi leverer alle typer kit. Ved at levere åbne helautomatiserede ELISA robotter vil I have friheden til at selv vælge hvilke kit som er aktuelle at anvende. Alle vores kunder har i dag delleverancer på kit fra andre leverandører som er automatiseret på vores robotter.