Know Your Poo


Hvis man kun analyserer egnede kliniske pasientprøver for C. difficile kan det ha dramatiske innvirkninger for en institusjons innsats for C. difficile. Men det krever lagarbeid for å lage gode kriterier for hvem som skal testes. Vi engasjerer oss ved å øke bevisstheten rundt C. difficile med kreative undervisningsmidler og oppdateringer om nyheter og den seneste vitenskapen. Vi tror at pasienten vinner når du «Know Your Poo».

 

Les mer på www.knowyourpoo.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *