Nyheter


2018-02-12

Mycoplasma genitalium – något att hålla koll på!

Så sent som januari i år var det stora rubriker i tidningen Independent i Storbritannien. Det man kunde läsa var...
Read More
2018-02-08

Mässling – förhindra smitta; hitta det snabbt

I slutet av 2017 började återigen mässling spridas i Sverige. Det började i Göteborgsområdet efter att en person insjuknat och...
Read More
2018-01-23

Tillförlitlig och korrekt Grupp A streptokock detektion på 18 minuter

Vi välkomnar Xpert® Xpress Strep A till GeneXpert familjen. Testet ger snabb, korrekt och tillförlitlig molekylär detektion av Streptococcus pyogenes...
Read More