Tillförlitlig och korrekt Grupp A streptokock detektion på 18 minuter


Vi välkomnar Xpert® Xpress Strep A till GeneXpert familjen. Testet ger snabb, korrekt och tillförlitlig molekylär detektion av Streptococcus pyogenes DNA från patienthalsprov på så lite som 18 minuter för ett positivt resultat.

 

En nyligen publicerad rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) noterar att belastningen av grupp A streptokockinfektioner fortsätter att vara oförändrad globalt, även om organismen fortfarande är mottagliga för penicillin (1). Antibiotisk behandling av halsont kan vara onädvändig eftersom faryngit i de flesta faal förorsakas av andra mikrober.

Antibiotikabehandling av infektioner som inte konfirmerats genom testning kan emellertid leda till att flera mikroorganismer utvecklar ökad resistens (2). Genom att leverera tillförlitliga testresultat hjälper man vårdgivaren att förbättra behandlingsstrategierna för att begränsa antibiotikabruk till de patienter som sannolikt kommer att dra nytta av det.

Xpert Xpress Strep A är det tredje testet att ansluta sig till Cepheids nya Xpert Xpress-familj som är snabb, noggrann och har hög kvalitet. Xpert Xpress Strep A använder automatiserad realtids PCR för att detektera Streptococcus pyogenes DNA.

Kassetten med inbyggda reagens levererar resultat med hög prestanda.

Behov för bekräftelse av negativa resultat med odling är bara nödvändig vid allvarlig och residiverande tillfälle, immunologiska senkomplikationer, vid utbrott och vid misstanke om icke grupp-A streptokockinfektion (3).

  1. http://www.who.int/immunization/documents/research/who_ivb_17.10/en/
  2. Steer AC. et al. Status of research and development of vaccines for Streptococcus pyogenes. Vaccine. 2016 Jun 3;34(26):2953-8. doi: 10.1016/j.vaccine.2016.03.073. Epub 2016 Mar 29
  3. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/streptokokk-gruppe-a-infeksjon—ve/#diagnostikk