Diagentec AB är distributör för Aerte AB


Diagentec AB är exklusiv distributör för luftrenaren AD2.0 från Aerte AB inom sjukvården.

Luftburen överföring av olika partiklar förekommer hela tiden. Särskilt känsligt är detta i inomhusmiljöer som sjukhus där infektionsrisken är en ständig följeslagare. Att reducera risken innebär att infektioner och konsekvenser därav minimeras för såväl patienter som personal. Förutom hälsoeffekter kan de ekonomiska konsekvenserna av ett infektionsutbrott resultera i onödiga utgifter för sjukhuset eller institutionen. Dessa konsekvenser kan undvikas genom förebyggande luftrening.

Aerte AB är ett svenskt företag som tillverkar och säljer en unik luftrenare. Det unika ligger i funktionalitet och effektivitet. Den här disruptiva produkten härmar naturens egen förmåga att minska mängden luftburna patogener genom att inaktivera dem med kortlivade hydroxyljoner.

Med hjälp av kaskadeffekt, där en jon producerar flera joner vid inaktivering av partiklar i luften, kan ett litet system som AD2.0 hålla ett rum på 100 m2 fritt från partiklar och det redan efter en timme. Det har visat sig i studier att exempelvis operationssalar, som tidigare varit obrukbara på grund av för höga patogennivåer, åter kan börja användas efter att man installerat AD2.0. Nivåer långt under gränsvärden kunde uppmätas efter installation.

Systemet är effektivt mot bakterier, svamp och virus. Några av användningsområdena är väntrum, operationssalar, mögelangripna lokaler, under säsonger med risk för utbrott av luftburna patogener.

För mer information se www.aerte.se