Mikrobiologi


Mikrobiologi är vår största prioritet. Våra leverantörer i infektionsdiagnostik är spridda över hela världen och samarbetar nationellt och internationellt med erkända specialister. Vi levererar många olika tekniska lösningar till laboratorier, från traditionell mikrobiologi till mer avancerade metoder. Instrument och program är den senaste innovationen från industrin med reproducerbara resultat som ger ny mening till ord som kvalitet och tid. Nyckelord är PCR, Microarray , IMS, ELISA, MIF och Ramanspektrometri. Tillsammans med automatiserade lösningar kan vi erbjuda teknisk rådgivning till våra kunder.

Vi kontrollerar varje aspekt av ledet, från leverans till helt konfigurerad produkt. Vi har en direkt och stark fokus på många aktuella frågor inom sjukhussektorn , som i korthet kan sammanfattas i några viktiga områden: MRSA, Clostridium diffcile, HPV, VRE, influensa, GBS, luftvägsinfektioner , BV, STD, MTB / RIF.

 

 

Cepheid utvecklar, tillverkar och marknadsför integrerade system för genetisk analys.
De är specialiserade inom molekylärbiologi och levererar unika instrument som tillåter varje laboratorium alternativet av den bästa flexibiliteten när det gäller snabba testresultat .

 

 

Genexpert

 

Genexpert är ett realtids-PCR-instrument och det enda instrument på marknaden som utför de tre processer, utvinning, förstärkning och detektering i en. Fördelarna är många, enkel att använda (ingen extraktion före PCR-processen), låg risk för förorening på grund av slutet system, hög känslighet och specificitet, och fördelen av att kunna ge ut snabba svar. Till exempel. Execution MRSA är hands on tid per test ca. 2 minuter, och svar erhålles efter 50 minuter.

Det finns för närvarande 6 olika varianter av instrumentet: 1, 2, 4, 16, 48 och 80 modulen instrument.

 

 

 

smartcycler

Cepheid SmartCycler är en snabb och flexibel realtidsinstrument för identifiering av DNA / RNA från biologiska prover.
Instrumentet är ISO-certifierad.
Unikt STAT (sample turn around time) fungerar rutintester.

 

 

 

 

vircell

 

Vircell erbjuder bland andra positiva DNA / RNA-kontroller för snabba PCR-tester.

 

 

DNA Control

Kontroller lyofiliseras och härrör från virusinfekterade celler eller bakterier.
Kvaliteten på kontrollerna genom frysning / upptining har testats både i DNA och RNA, och kvaliteten bibehålls.

Hållbarheten på 2 år för DNA kontroller och ett år för RNA-kontroller.
Det finns över 100 olika kontroller tillgängliga och alla kan köras på alla typer av PCR-instrument.

 

 

speedx

ResistancePlus MG Product Photo

ResistancePlus® MG är en multiplex qPCR test för detektion av Mycoplasma genitalium och fem markörer för resistens från urin- och swabprov. PlexPCR® teknologin förbättrar prestandan för multiplexning jämfört med andra probbaserade tester. Detta medför att man kan detektera fler mutationer i en PCR reaktion med hög sensitivitet och specificitet.

 

 

Serologi

 

Ani_CP_EIA_kit

Vi erbjuder alla våra kunder integrerade lösningar inom serologi. Det finns idag flera hundra olika ELISA Kit, och genom vårt samarbete med våra leverantörer, kan vi sätta ihop en lösning som passar dig bäst, när det gäller valet av kit, kvalitet och pris. Vi levererar även alla typer av kit. Genom att tillhandahålla öppna automatiserade ELISA robotar låter vi att du har valfrihet att bestämma vilken kit som är lämpligt att anta. Alla våra kunder har idag delleveranser på kit från andra leverantörer som är automatiserade på våra robotar.